Hyppää sisältöön

Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja tarkoittaa yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä. Yksityiselämän suoja on jokaisen perusoikeus, josta säädetään perustuslaissa. Henkilötietojen käsittelyä sääntelee keskeisenä yleisnormina EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, jota täydentää ja täsmentää tietosuojalaki (1050/2019) kansallisena yleislakina. Näiden lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sisältyy lukuisiin muihin lakeihin.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joista luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai jotka voidaan yhdistää suoraan tai epäsuorasti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tietosuojasääntelyn keskeisenä lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota omien henkilötietojensa käsittelystä ja vaikuttaa niiden käsittelyyn. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on vastata digitalisaation myötä lisääntyvän henkilötietojen käsittelyn haasteisiin, lisätä käsittelyn läpinäkyvyyttä, vahvistaa luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia kontrolloida omien tietojensa käsittelyä sekä yhdenmukaistaa tietosuojasääntelyä EU:n alueella.
Sitä tahoa, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä ja joka määrittelee sen tarkoitukset ja keinot, kutsutaan tietosuojalainsäädännössä rekisterinpitäjäksi. Henkilöä, jota tiedot kuvaavat, kutsutaan rekisteröidyksi.

Lisätietoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä oikeuksistasi saat ottamalla yhteyttä Avanti Suomen Myyntiin sähköpostitse.

Henkilötietojen käsittely

Avanti käsittelee henkilötietojasi sen mukaan siinä määrin kuin palveluiden toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Käsittelylle tulee kaikissa tilanteissa olla lainmukainen peruste. Käsittelytoimet ovat suunnitelmallisia, ja niissä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Kaikille rekisterinpitäjän suorittamille henkilötietojen käsittelytoimille tulee olla laillinen peruste.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus määrittelee yleisellä tasolla kuusi perustetta, joista vähintään yhden tulee toteutua kaikkien käsittelytoimien osalta:

 1. Rekisteröity on antanut nimenomaisen ja yksilöidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelylle.
 2. Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn pyynnöstä suoritettavien sopimuksen edeltämien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 3. Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.
 4. Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi.
 5. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
 6. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesti henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

 1. Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys: henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 2. Käyttötarkoitussidonnaisuus: henkilötiedot kerätään tiettyä yksilöityä ja lainmukaista käsittelytarkoitusta varten, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.
 3. Tietojen minimointi: käsittely rajoittuu niihin tietoihin, jotka ovat niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia.
 4. Täsmällisyys: huolehditaan siitä, että epätarkat tai virheelliset henkilötiedot oikaistaan viipymättä.
 5. Säilytyksen rajoittaminen: tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on käsittelyn tarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeellista.
 6. Eheys ja luottamuksellisuus: henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tuhoutumiselta ja muuttumiselta.

Evästeet

Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka käyttämäsi selain tallentaa laitteellesi. Evästeiden avulla voimme parantaa käyttökokemustasi verkkopalveluissamme. Evästeitä voidaan käyttää myös mm. kävijämäärien mittaamiseen verkkopalveluissa, muokkaamaan sisältöjä palvelun käytön ja aiempien vierailujen perusteella sekä markkinointitarkoituksiin.

Miksi Avanti käyttää evästeitä?

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustollamme.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat perustoiminnot kuten sivulla navigoinnin ja sivujen käyttämisen.

Tilastointia varten käytettävät evästeet mahdollistavat sivujen kävijöiden seurannan ja voimme analysoida, kuinka hyvin verkkosivut toimivat. Tätä tietoa käytämme myös parantaaksemme käyttökokemustasi verkkosivuillamme.

Kolmannen osapuolen evästeet

Verkkopalvelussa käyttämämme web-analytiikkatyökalu Google Analytics saattaa välittää henkilötietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle Lisätietoja tästä saat ko. toimijoiden verkkopalveluista. Henkilöä emme voi tunnistaa evästeiden avulla.

Evästeiden käytön estäminen

Evästeiden käyttöä voi hallinnoida käyttämäsi verkkoselaimen (esim. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome tai Mozilla Firefox) selainasetuksista. Evästeiden käyttö voidaan kieltää halutessasi kokonaan, mutta tämän seurauksena verkkosivut eivät välttämättä toimi täysin oikein, emmekä kykene tarjoamaan sinulle parasta mahdollista käyttökokemusta.

Hae